International Health, Crna Gora

Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi društva International Health d.o.o. Podgorica

Opšti uslovi društva International Health d.o.o. Podgorica izrađeni su sukladno Zakonu o zaštiti potrošača i Zakonu o zaštiti potrošača od nepoštene poslovne prakse te Opštoj uredbi EU o zaštiti osobnih podataka.

Internetskim mjestom lipodiet.me (u daljnjem tekstu web mjesto) upravlja International Health d.o.o. Podgorica, Vojvode Maša Đurovića 6a; PIB 02767040; Reg. broj 50549830(u daljnjem tekstu davatelj). Opći uvjeti definiraju korištenje web stranice i odnos između korisnika i usluge web stranice. Operater web stranice je International Health d.o.o. Podgorica, Vojvode Maša Đurovića 6a; PIB 02767040; Reg. broj 50549830

Uslov za korišćenje usluge web stranice je pristati na opće uvjete.

Kupac je dužan prije kupnje robe na web stranici pažljivo pročitati opće uvjete poslovanja International Health d.o.o. Podgorica, Vojvode Maša Đurovića 6a; PIB 02767040; Reg. broj 50549830

 

1. Ovim uvjetima poslovanja definiramo odnos između International Health d.o.o. Podgorica, kao prodavatelja i voditelja internet trgovine na web adresi www.lipodiet.me i vas, kupac koji ulazite u kupovni odnos s nama.

2. Koristimo jedinstveni pristup našim kupcima, čime im osiguravamo iste pogodnosti, bez obzira jesu li korisnici naših proizvoda ili ne. Stoga se pravila navedena u ovim uvjetima poslovanja odnose na sve naše kupce.

3. Ovi uvjeti uglavnom pokrivaju kupnju robe u našoj online trgovini. Također se razumno primjenjuju na kupnju robe putem telefonske linije za kupce ili na jednom od naših fizičkih prodajnih mjesta.

1. Kupoprodajni ugovor s nama možete sklopiti na daljinu putem internet trgovine ili telefonske linije za kupce ili osobno na jednom od naših fizičkih prodajnih mjesta. Ugovor se sklapa na slovenskom jeziku.

2. Ugovor sklopljen između tvrtke i potrošača pohranjuje se u elektroničkom obliku na serveru tvrtke, a kupac prilikom dostave paketa dobiva račun u fizičkom obliku.

3. Ugovor se smatra sklopljenim u trenutku predaje narudžbe u internetskoj trgovini.

4. Robu isporučujemo samo u količinama koje su prikladne za upotrebu u kućanstvu. U posebnim slučajevima (osobito u slučaju popusta ili rasprodaja), zadržavamo pravo odrediti maksimalnu količinu koju možemo isporučiti.

5. Narudžba se šalje u internetskoj trgovini pritiskom na gumb “Naruči”. Sadržaj uvjeta poslovanja zajedno s podacima o narudžbi čuva se 6 godina. Ukoliko u narudžbu unesete netočne podatke, imate mogućnost ispravka, i to putem narudžbenice ili putem korisničkog računa.

1. Prema zakonu, imate pravo odustati od ugovora sklopljenog putem interneta ili putem telefona bez razloga u roku od 14 dana od primitka robe.

2. Ako želite ostvariti ovo pravo, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o odustajanju od ugovora u gore navedenom roku. Smatra se da je potrošač pravodobno podnio izjavu o odustajanju od ugovora ako ju je poslao u roku određenom za odustanak od ugovora. Najbolji način da to učinite je da nas kontaktirate na info@lipodiet.eu ili nas nazovete na 067 611 612. Alternativno, možete koristiti obrazac za povlačenje ugovora koji se nalazi ovdje.

3. Ako odustanete od ugovora, vratit ćemo vam kupoprodajnu cijenu. U slučaju odustajanja unutar 14 dana od primitka robe, također imate pravo na povrat troškova najpovoljnijeg načina dostave. U slučaju kasnijeg odustajanja od ugovora, vraćamo samo kupovnu vrijednost. Navedeni iznosi bit će vraćeni odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od odustajanja od ugovora. Unatoč tome, sukladno zakonu, tvrtka može zadržati povrat primljenih uplata sve dok se vraćena roba ne prihvati ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je robu poslao natrag prodavatelju, osim ako prodavatelj nudi mogućnost naplate sam vraćenu robu. Za povrat novca koristit ćemo isti način plaćanja koji je korišten za kupnju, osim ako se međusobno ne dogovorimo o drugom načinu povrata.

4. Robu nam odmah pošaljite natrag, najkasnije 14 dana nakon odustajanja od ugovora. Ako je u vezi sa sklopljenim ugovorom prodavatelj kupcu poslao besplatnu dodatnu robu („poklon“), taj se dar također mora vratiti. Putem gore navedenih kontakata dostavit ćemo Vam sve potrebne informacije za slanje robe.

5. Imajte na umu da ste zakonski odgovorni za svako smanjenje vrijednosti robe do kojeg dođe kao rezultat korištenja osim za upoznavanje s prirodom, svojstvima i funkcionalnošću robe (npr. ako koristite proizvod čak i nakon što ste probali). Također imajte na umu da nemate pravo odustati od ugovora u slučajevima kada je roba proizvedena u skladu s vašim zahtjevima ili po narudžbi (npr. pakiranje s graviranjem) ili ako ste robu izvadili iz ambalaže i ne možete je vratiti. iz higijenskih razloga. Nadalje, prodavatelj ističe da više nije moguće odstupiti od ugovora o darovnoj ili ekološkoj usluzi pakiranja od trenutka kada je roba pakirana i time usluga pružena (prodavatelj počinje pružati darovnu ili ekološku uslugu pakiranja odmah nakon slanje narudžbe, ako je kupac odabrao ovu uslugu).

1. Prodavatelj mora isporučiti robu potrošaču u skladu s ugovorom i odgovara za materijalne pogreške u izvršenju.

Greška je stvarna ako stvar nema svojstva potrebna za njezinu normalnu uporabu ili za promet;
Greška je stvarna ako stvar nema svojstva potrebna za određenu namjenu za koju je kupac kupuje, a koja je prodavatelju bila poznata ili je morala biti poznata;
Greška je stvarna ako stvar nema svojstva i svojstva koja su izričito ili prešutno ugovorena ili propisana;
Greška je stvarna ako je prodavatelj isporučio stvar koja ne odgovara uzorku ili modelu, osim ako je uzorak ili model pokazan samo radi obavijesti. Prikladnost robe za uobičajenu uporabu procjenjuje se u usporedbi s običnom robom iste vrste i uzimajući u obzir sve izjave prodavatelja o karakteristikama robe koje je dao prodavatelj ili proizvođač, posebno putem oglašavanja, prezentacije proizvoda ili indikacija na sama roba.

Potrošač može ostvariti svoja prava iz materijalnog nedostatka ako o nedostatku obavijesti prodavatelja u roku od dva mjeseca od dana kada je nedostatak otkriven.

Potrošač koji je ispravno obavijestio prodavatelja o nedostatku, ima pravo zahtijevati od prodavatelja da otkloni nedostatak robe ili da mu vrati dio plaćenog iznosa razmjerno nedostatku, ili da robu s nedostatkom zamijeni novom, besprijekornom robom ili vratiti uplaćeni iznos. U svakom slučaju, potrošač može zahtijevati od prodavatelja naknadu štete, a posebice naknadu troškova materijala, rezervnih dijelova, rada, prijenosa i prijevoza proizvoda, a koja proizlazi iz ispunjenja obveza iz prethodne rečenice.

Ukoliko roba ima nedostatak prilikom isporuke, kao naknadu možete dobiti i poklon bon o čemu morate obavijestiti tvrtku prilikom prijave nedostatka.

U slučaju da otklanjanje fizičkog nedostatka nije moguće ili bi rezultiralo nesrazmjernim troškovima u odnosu na vrijednost robe, kupcu će biti vraćen novac ili će biti poslan novi proizvod.

2. Odgovorni smo za nedostatke robe ako se pojave unutar dvije godine od primitka robe ili prije isteka roka valjanosti naznačenog na pakiranju.

3. Roba se posebno smatra neispravnom ako nema uobičajena ili prezentirana svojstva, ne služi namjeni, nije u skladu sa zakonskim zahtjevima ili nije isporučena u dogovorenoj količini. Imajte na umu da se samo povećana osjetljivost ili alergijska reakcija na isporučenu robu ne može smatrati robom s nedostatkom. Isto tako, nedostaci na darovima i drugim besplatnim pogodnostima koje nisu predmet vaše narudžbe ne predstavljaju robu s nedostatkom. Vizualni materijal robe u našoj internetskoj trgovini isključivo je informativan i nije obvezujući opis svojstava robe (npr. pakiranje se može razlikovati zbog promjena od strane proizvođača).

4. Na vaša pitanja u vezi reklamacije rado ćemo odgovoriti na info@lipodiet.eu ili na broj telefona 067 612 611. Robu koja je predmet reklamacije pošaljite nam zajedno s ispunjenim obrascem za reklamaciju koji se nalazi ovdje. Ne zaboravite navesti što smatrate greškom i kako ona utječe na robu te navedite kako će se postupati s vašom reklamacijom.

5. Obavijestit ćemo Vas o statusu Vašeg prigovora, posebice o njegovom primitku, prihvaćanju ili odbijanju. To ćemo učiniti putem e-pošte. Možemo Vas kontaktirati i putem telefona.

6. Odluku o žalbi donosimo odmah. Obrada žalbenog zahtjeva, uključujući ispravak pogreške, obično ne traje dulje od 30 dana. U suprotnom ćete imati pravo odustati od kupoprodajnog ugovora. U svakom slučaju, vaša je suradnja neophodna ako želimo osigurati poštivanje gore navedenih vremenskih okvira.

7. U slučaju opravdane reklamacije mi ćemo snositi troškove nastale povratom robe.

1. Iz ponuđenih opcija možete odabrati način plaćanja i dostavu. Prije slanja narudžbe obavijestit ćemo Vas o odabranom načinu plaćanja i dostave, kao i pripadajućim troškovima.

2. Trenutno dostupne načine plaćanja i dostave te njihove cijene možete pronaći ovdje.

3. Navedeni rokovi isporuke su samo informativni i temelje se na očekivanim rokovima dostave prijevoznika.

4. Zadržavamo pravo besplatne isporuke robe u određenim slučajevima.

1. Našim kupcima nudimo razne popuste. Korištenje popusta je u skladu s odredbama o kojima ćemo obavijestiti kupce. Osim ako nije drugačije navedeno, svaki popust iste vrste može se primijeniti na jednu kupnju. Osim ako nije drugačije navedeno, popusti se ne mogu kombinirati.

2. Bit će nam drago ako svoje iskustvo s kupnjom i robom podijelite s drugima.

1. Zadržavamo pravo ponuditi Vam mogućnost besplatnog primanja pošiljke s uzorcima proizvoda i ostalih pripravaka prema našoj trenutnoj ponudi u web trgovini u svrhu testiranja proizvoda iz naše ponude.

2. Za uslugu slanja besplatnih uzoraka na testiranje proizvoda, izbor uzoraka je ograničen prema našim zalihama i trenutnoj ponudi u online trgovini.

3.  Usluga slanja besplatnih uzoraka namijenjena je informiranju kupaca o ponudi internetske trgovine. Svrha slanja uzoraka nije utvrđivanje kvalitete ili oblika proizvoda na temelju uzorka. Usluga slanja besplatnih uzoraka je besplatna i namijenjena reklamiranju te stoga ne predstavlja obvezu u vidu kupoprodajnog ugovora, stoga eventualno odstupanje u poslanom uzorku ne daje pravo na postupanje s robom kao robom s nedostatkom.

4. Možemo vas kontaktirati kako bismo provjerili vaše zadovoljstvo odabranim proizvodom. Svoju suglasnost dajete zahtjevom za slanje proizvoda.

1. Sukladno Zakonu o evidenciji prodaje, prodavač je dužan izdati račun kupcu. Prodavač je također dužan evidentirati prodaju online poreznoj upravi, a u slučaju tehničkih poteškoća najkasnije u roku od 48 sati.

2. Moguće pritužbe možete podnijeti online. Pritužbe se mogu riješiti online sporazumno ili izvansudski.

3. Ugovor će se sklopiti u Crnoj Gori rukovodit će se zakonima Crne Gore

4. Sve cijene proizvoda i usluga prikazane su u EUR s PDV-om važećim u vrijeme slanja narudžbe. U slučaju da se PDV stopa promijeni prije sklapanja kupoprodajnog ugovora ili prije slanja robe, kupac je dužan, uzimajući u obzir odabrani način plaćanja, izmiriti svaku razliku u kupovnoj cijeni ili će prodavač bez odlaganja putem e-pošte osloviti kupca s pitanjem može li prodavač naplatiti više od kupovne cijene.

5. Naručivanjem dajete suglasnost sa slanjem računa u elektroničkom obliku. Račun u elektroničkom obliku šaljemo skupa s e-mailom o isporuci narudžbe. Ukoliko račun želite primiti u papirnatom obliku, obavijestite nas i poslat ćemo ga zajedno s naručenom robom.

6. Sve navedene cijene, uključujući cijene s popustom, važeće su do daljnjeg ili do isteka zaliha.

Opći uvjeti kupnje

Imate li pitanja o općim uvjetima poslovanja?

Za više informacija pošaljite nam upit ili nazovite na broj 067 611 612